Zasady przyjęć kandydatów

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleski określają:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek zwanego dalej „Rozporządzeniem”,

2) ZARZĄDZENIE NR 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2017/2018, zwane dalej „Zarządzeniem”,

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content