PPP w ferie

W związku z kwarantanną narodową , mając na uwadze potrzeby dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli  szczególnie w czasie ferii zimowych w zakresie  różnorodnych form pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  informujemy, że poradnia jest placówką nieferyjną  wiec wykonuje swoje różnorodne  zadania w zakresie ( porad/konsultacji/diagnoz/terapii/opiniowania i orzecznictwa). także w czasie przerwy feryjnej.

Ponadto z uwagi na liczne ograniczenia , szczególnie dotyczące kontaktów społecznych w tym rówieśniczych uruchamiamy dodatkowe formy wsparcia w sytuacji” pilnej potrzeby ” tj.  dyżury pod  niżej umieszczonymi  numerami telefonów  do specjalistów naszej poradni, gdzie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację oraz w sytuacji potrzeby poradę/konsultację przez telefon/WhatsApp, bądź umówienie na bezpośredni kontakt w placówce.  W tym miejscu należy dodać, ze psycholog będący na dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodzica dziecka do 8r.z – na czas ferii zasilił grono psychologów  poradni, celem szybkiego i różnorodnego wsparcia dla  klientów poradni.

Poradnia codziennie w godzinach 8-15.30 udziela informacji i porad/ pod numerami:

                                  34/358 28 74 czynny od 8.00 – 15.30 we wtorki do 16.00

dyrektor, pedagog –   697 232 928    godz. 900 – 1500      poniedziałek, środa, czwartek,  

                                                                                          piątek                             

psycholog –                883 316 423   godz. 1300 - 1700     poniedziałek, środa, piątek

                                   504 350 426    godz. 900 - 1300       od poniedziałku do piątku

                                   502 876 726    godz. 1300 – 1700    od poniedziałku do piątku

pedagog, logopeda, – 783 391 173    godz. 900 - 1300      wtorek, czwartek

neurologopeda                                                             

oraz drogą e-mail: ppp-p_olesno@wp.pl

Dwóch psychologów poradni utrzymuje stały kontakt telefoniczny  z grupą pedagogów szkolnych .

Ponadto informujemy, że  aktywnie działa od maja 2020 r. na Facebooku Grupa wsparcia ”Pedagodzy, psycholodzy Powiatu Oleskiego”, której moderatorem jest doświadczony psycholog naszej poradni Anna Krzykawiak –Pinkosz.  Dzięki działaniom tej Grupy odbywa się systematyczne wsparcie, a także dzielenie się dobrymi praktykami działań względem dzieci, młodzieży a także rodziców i nauczycieli  w czasie pandemii. Zapraszamy do dalszej aktywnej współpracy !!!

Dyrektor wraz z Zespołem Pracowników  Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Oleśnie  zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie   powyższej informacji  na stronie internetowej szkoły/placówki, celem poinformowania rodziców, uczniów i nauczycieli.

                                                           Z wyrazami szacunku oraz z życzeniami zdrowia

                                                                                 Jolanta Górka

                                                                        dyrektor PPP-P w Oleśnie

W związku z kwarantanną narodową , mając na uwadze potrzeby dzieci, młodzieży
oraz rodziców i nauczycieli szczególnie w czasie ferii zimowych w zakresie różnorodnych
form pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego informujemy, że poradnia jest
placówką nieferyjną wiec wykonuje swoje różnorodne zadania w zakresie (
porad/konsultacji/diagnoz/terapii/opiniowania i orzecznictwa). także w czasie przerwy
feryjnej.
Ponadto z uwagi na liczne ograniczenia , szczególnie dotyczące kontaktów
społecznych w tym rówieśniczych uruchamiamy dodatkowe formy wsparcia w sytuacji”
pilnej potrzeby ” tj. dyżury pod niżej umieszczonymi numerami telefonów do specjalistów
naszej poradni, gdzie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację oraz w sytuacji
potrzeby poradę/konsultację przez telefon/WhatsApp, bądź umówienie na bezpośredni
kontakt w placówce. W tym miejscu należy dodać, ze psycholog będący na dodatkowym
zasiłku opiekuńczym dla rodzica dziecka do 8r.z – na czas ferii zasilił grono psychologów
poradni, celem szybkiego i różnorodnego wsparcia dla klientów poradni.
Poradnia codziennie w godzinach 8-15.30 udziela informacji i porad/ pod numerami:
34/358 28 74 czynny od 8.00 – 15.30 we wtorki do 16.00
dyrektor, pedagog – 697 232 928 godz. 900 – 1500 poniedziałek, środa, czwartek, piątek
psycholog – 883 316 423 godz. 13001700 poniedziałek, środa, piątek 504 350 426 godz. 900

1300 od poniedziałku do piątku 502 876 726 godz. 1300– 1700
od poniedziałku do piątku pedagog, logopeda, – 783 391 173 godz. 900

1300 wtorek, czwartek neurologopeda
oraz drogą e-mail: ppp-p_olesno@wp.pl
Dwóch psychologów poradni utrzymuje stały kontakt telefoniczny z grupą pedagogów szkolnych .
Ponadto informujemy, że aktywnie działa od maja 2020 r. na Facebooku Grupa wsparcia ”Pedagodzy, psycholodzy Powiatu Oleskiego”, której moderatorem jest doświadczony psycholog naszej poradni Anna Krzykawiak –Pinkosz. Dzięki działaniom tej Grupy odbywa
się systematyczne wsparcie, a także dzielenie się dobrymi praktykami działań względem dzieci, młodzieży a także rodziców i nauczycieli w czasie pandemii. Zapraszamy do dalszej aktywnej współpracy !!!
Dyrektor wraz z Zespołem Pracowników Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Oleśnie zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie powyższej informacji na stronie internetowej szkoły/placówki, celem poinformowania rodziców, uczniów i nauczycieli. Z wyrazami szacunku oraz z życzeniami zdrowia
Jolanta Górka
dyrektor PPP-P w Oleśnie

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content