Ola Nowałka wyróżnioną wolontariuszką

W miniony czwartek, tj. 4.kwietnia odbyła się w Oleśnie uroczysta gala podsumowująca XVIII Powiatowy Konkurs Samorządowy „Ośmiu Wspaniałych”. Do konkursu przystąpili wolontariusze powiatu oleskiego, którzy zaangażowani są w bezinteresowną pomoc potrzebującym w ich środowisku lokalnym, a swoją pracą świadczą o wzorowej postawie wobec drugiego człowieka.

Wśród Ośmiu Wspaniałych znalazła się również nasza uczennica klasy I, Aleksandra Nowałka, której zaangażowanie i praca na rzecz potrzebujących zostały słusznie wyróżnione.

Chociaż w Klubie Ośmiu działa zaledwie od roku, pracą wolontarystyczną zajmuje się od dzieciństwa. Ola wzrastała bowiem w domu, w którym zaszczepiono w niej ducha etosu harcerskiego. Idee patriotyzmu, uczynności, pomocy, wrażliwości i zaangażowania społecznego są hasłami przewodnimi w jej życiu.

W organizacji harcerskiej Aleksandra pełni funkcję drużynowej 13 Leśnej Drużyny przy ZHP Praszka i ma pod swoimi skrzydłami 25 harcerek w wieku 9-11 lat. Każdego tygodnia poświęca im dwie godziny, nauczając je szacunku do innych, harcerskich wartości, praw i obowiązków. Ponadto w społeczności skautów Ola działa jako członek Młodzieżowej Kadry Hufca i Kręgu Instruktorskiego „Koliba”. Organizuje biwaki, rajdy rowerowe, noclegi oraz obozy. Do działalności Aleksandry warto dodać również zaangażowanie w patriotyczne wydarzenia lokalne. Jako harcerski wolontariusz współpracuje ze szkołami i przedszkolami na terenie gminy, prowadząc zajęcia na festynach, balach karnawałowych i angażując się w rozmaite akcje profilaktyczne. Ola pomaga także w organizacji spotkań seniorów, troszcząc się tym samym o najstarszych mieszkańców. Do ostatnich działań należą m.in.: „Kurs Śniadanie Metodyczne”, warsztaty „Ręka Metody” w Opolu, biwak Mikołajkowy 2018, zlot ZHP w Gdańsku czy Harcerska Jesień Kulturalna. Uczennica będzie reprezentować Związek Harcerstwa Polskiego na zbliżającym się Światowym Zlocie Skautów Jamboree w USA.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Skip to content