Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Imię i nazwisko Rola
1. Beata Kossakowska Przewodnicząca
2. Jadwiga Żak Z-ca przewodniczącego
3. Małgorzata Szarek Sekretarz
4. Grzegorz Zagórski Skarbnik
5. Ewa Błach Członek
6. Iwona Dzięcioł Członek
7. Ryszard Falarz Członek