Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Imię i nazwisko Rola
1. Ewa Leśkiewicz-Sulka Przewodnicząca
2. Patrycja Jung-Grzebiela Z-ca przewodniczącego
3. Katarzyna Kołacha Skarbnik
4. Ewelina Koszela-Belka Sekretarz
5. Renata Stono-Ciołkowska Członek
6. Emilia Niełacna_Gędek Członek
7. Waldemar Bartkowski Członek
     
     

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce

46-320 Praszka, ul. Kaliska 38

Krakowski Bank Spółdzielczy

30 8591 0007 0391 0930 1586 0001

Nazwa konta: Rachunki Rad Rodziców BS Praszka

Skip to content