Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Imię i nazwisko Rola
1. Ewa Leśkiewicz-Sulka Przewodnicząca
2. Patrycja Jung-Grzebiela Z-ca przewodniczącego
3. Katarzyna Kołacha Skarbnik
4. Karolina Koj Sekretarz
5. Renata Stono-Ciołkowska Członek
6. Joanna Parkitna Członek
7. Beata Droś Członek
8. Anna Grzebiela Członek
9. Anna Szaniec Członek