Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Imię i nazwisko Rola
1. Beata Kossakowska Przewodnicząca
2. Jadwiga Żak Z-ca przewodniczącego
3. Anna Grzebiela Sekretarz
4. Katarzyna Kołacha Skarbnik
5. Beata Droś Członek
6. Wioleta Jura Członek