PSO

Język polski
Biologia Przyroda

Informatyka
Elementy wiedzy o społ.

Fizyka w medycynie
Historia

Hist. i społ.
Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa
Geografia

Język angielski
Wiedza o kulturze

Język niemiecki
Chemia

Fizyka
Przedsiębiorczość

Religia
Wf

Matematyka
Język rosyjski