Teczka kandydata

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy I liceum powinien złożyć w sekretariacie szkoły białą teczkę wiązaną. Teczka kandydata powinna zawierać:

1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej - wydrukowanie po zapisaniu elektronicznym w programie Kandydat: https://opolskie.edu.com.pl
2. Skrócony akt urodzenia
3. Dwa zdjęcia
4. Świadectwo ukończenia gimnazjum
5. Zaświadczenie - wynik egzaminu gimnazjzalnego
6. Kartę Zdrowia ucznia z napisanym numerem PESEL
7. Kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia gimnazjum.

Informacji udziela sekretariat szkoły:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30
w piątek w godzinach 7.00 - 15.00

Sekretariat udziela pomocy w wypełnieniu i wydruku podania do szkoły.

Tel. /34/ 3591-040

Powyższe informacje znajdują się również na stronie internetowej szkoły:

www.lo.praszka.pl