Teczka kandydata

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy I liceum po zalogowaniu w systemie elektronicznym, powinien złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:

1. Skrócony akt urodzenia
2. Dwa zdjęcia
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
4. Zaświadczenie - wynik egzaminu po szkole podstawowej
5. Kartę Zdrowia ucznia z napisanym numerem PESEL

Informacji udziela sekretariat szkoły:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Sekretariat udziela pomocy w wypełnieniu i wydruku podania do szkoły.

Tel. /34/ 3591-040, 664-482-286

Powyższe informacje znajdują się również na stronie internetowej szkoły:

www.lo.praszka.pl

Skip to content