Teczka kandydata

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy I liceum powinien złożyć w sekretariacie szkoły białą teczkę wiązaną. Teczka kandydata powinna zawierać:

1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszejhttp://lo.praszka.pl/wp-content/uploads/2021/04/Wniosek-naboru-do-LO-2021.pdf
2. Skrócony akt urodzenia
3. Dwa zdjęcia
4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
5. Zaświadczenie - wynik egzaminu po szkole podstawowej
6. Kartę Zdrowia ucznia z napisanym numerem PESEL

Informacji udziela sekretariat szkoły:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Sekretariat udziela pomocy w wypełnieniu i wydruku podania do szkoły.

Tel. /34/ 3591-040

Powyższe informacje znajdują się również na stronie internetowej szkoły:

www.lo.praszka.pl

Skip to content