Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

  • 14.10.2020 r.
  • 04-05.01.2021 r.
  • 04.06.2021 r.
  • 04.05.2021 r.
  • 05.05.2021 r.
  • 06.05.2021 r.