Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

  • 02.11.2018 r.
  • 02.05.2019 r.