Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

  • 02.11.2017 r.
  • 30.04.2018 r.
  • 02.05.2018 r.
  • 01.06.2018 r.