Recent Posts by admin

Zasady przyjęć kandydatów

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleski określają: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek zwanego dalej „Rozporządzeniem”, 2) ZARZĄDZENIE NR 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.…
Read more

Dla kandydatów

[caption id="attachment_2577" align="alignnone" width="300"] PROFILE KSZTAŁCENIA[/caption] [caption id="attachment_2581" align="alignnone" width="300"] ZASADY REKRUTACJI[/caption] [caption id="attachment_2581" align="alignnone" width="300"] TECZKA KANDYDATA[/caption] [caption id="attachment_2585" align="alignnone" width="300"] WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ[/caption] [caption id="attachment_2589" align="alignnone" width="300"] WYNIKI MATUR[/caption] [caption id="attachment_2589" align="alignnone" width="300"] LINK DO NABORU[/caption]
Read more

Dla rodziców

[caption id="attachment_2566" align="alignnone" width="300"] WYWIADÓWKI[/caption] [caption id="attachment_2570" align="alignnone" width="300"] KONSULTACJE NAUCZYCIELI[/caption] [caption id="attachment_2574" align="alignnone" width="300"] PSO[/caption] [caption id="attachment_2574" align="alignnone" width="300"] Rada Rodziców - Konto[/caption]  \  \
Read more

Dla uczniów

[caption id="attachment_2558" align="alignnone" width="300"] ZAJĘCIA POZALEKCYJNE[/caption] [caption id="attachment_2547" align="alignnone" width="300"] INFORMATOR MATURALNY[/caption] [caption id="attachment_2558" align="alignnone" width="300"] WYKAZ PODRĘCZNIKÓW[/caption] [caption id="attachment_2570" align="alignnone" width="300"] DZIENNIK ELEKTRONICZNY[/caption] [caption id="attachment_2547" align="alignnone" width="300"] DODATKOWE DNI WOLNE[/caption]
Read more

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.

Skip to content